Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony Ví dụ như do một số chủ thể không

bán liền kề vinhomes the harmony Ví dụ như do một số chủ thể không

bán liền kề vinhomes the harmony Ví dụ như do một số chủ thể không cần đất nông nghiệp nữa, ngược lại có một số khác lại cần thêm đất để tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập. Cũng có một số chủ thể cần thêm đất để đảm bảo ổn định cho cuộc sống cho các thế hệ tương lai Xét về lâu dài, trong


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony Ví dụ như do một số chủ thể không cần đất nông nghiệp nữa, ngược lại có một số khác lại cần thêm đất để tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập. Cũng có một số chủ thể cần thêm đất để đảm bảo ổn định cho cuộc sống cho các thế hệ tương lai Xét về lâu dài, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế, tổng lượng cầu về đất nông nghiệp có xu hướng giảm so với các loại đất khác. Cơ sở của xu hướng này là sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội ngày càng cao tạo điều kiện để tăng năng suất cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp. Điều đó làm cho nhu cầu về diện tích đất nông nghiệp tăng chậm hơn tốc độ tăng nhu cầu về nông sản của liền kề vinhomes the harmony xã hội. * Cầu về đất phi nông nghiệp Mức cầu về đất phi nông nghiệp ngày càng tăng do quy mô và tốc độ tăng nhanh chóng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xu thế này tất yếu kéo theo xu thế đô thị hoá: các đô thị ngày càng mở rộng quy mô, xuất hiện nhiều điểm đô thị mới, các khu công nghiệp mới tăng với tốc độ nhanh kéo theo sự hình thành hệ thống dịch vụ và cuộc sống đô thị ở các khu đó. c. Xác định giá đất dựa vào quan hệ cung - cầu Để xác định giá đất chúng ta phải căn cứ vào đồ thị cung cầu điển hình, minh hoạ sự tương tác giữa cung và cầu trên một thị trường điển hình. Giá và số lượng được xác định tại điểm mà đồ thị đường cung và đường cầu giao nhau (điểm A). Giá (G) và số lượng (L) được gọi là dgiá và số lượng đất đai cân bằng. Bất cứ sự di chuyển nào từ điểm cân bằng này đều sẽ bị cưỡng lại bởi sự tự điều chỉnh của thị trường. Nếu chỉ Giá A thay đổi mức giá, giả sử giá được cố định tại G1, khi đó số lượng G1 cầu sẽ giảm xuống L1 nhưng G người bán sẽ đồng ý bán với số lượng L2 ở giá đó. Tình huống L1 L L2 Diện tích này sẽ không ổn định, khi đó trên thị trường xảy ra tình trạng dư thừa hay cung quá mức và người bán buộc phải hạ thấp giá cho đến khi giá G được thiết lập. Ngược lại, một sự mất cân bằng tương ứng sẽ xảy ra nếu như giá được cố Liền kề Vinhomes The Harmony định ở mức thấp hơn G, khi đó số lượng cầu sẽ lớn hơn cung và giá sẽ phải tăng lên để tạo ra sự cân bằng. Sự thay đổi mức giá không làm dịch chuyển lượng cung, cầu mà chỉ làm di chuyển các điểm cung và cầu trên đồ thị. Giá đất tại điểm cân bằng sẽ thay đổi khi có sự thay đổi cung hoặc cầu. Phụ thuộc vào các yếu tố tác động có thể làm thay đổi mức cung hoặc mức cầu. Khi đó đồ thị đường cung và cầu sẽ dịch chuyển đến vị trí mới và cân bằng mới sẽ được thiết lập. Đồ thị sau sẽ minh hoạ sự thay đổi giá phụ thuộc vào sự thay đổi về nhu cầu. Điểm

Liền kề Vinhomes The Harmony cắt nhau giữa đồ thị cung ( S ) và đồ

thị cầu ( G Gi D ) tại điểm A cho thấy giá cân bằng là G và số lượng được bán ra là L. Đồ thị cầu ( Di) là đồ thị cầu mới đã giảm. L1 L Diện tích Giá G Gi L Li Diện tích Sự dịch chuyển này có thể xảy ra do thu nhập của người mua giảm sút; hoặc do người tiêu dùng tin rằng giá đất sắp tới sẽ giảm và đã quyết định hoãn không mua sắm. Sự cân bằng mới được thiết lập tại B. Giá mới sẽ là Gi và số lượng mới sẽ là L1 Sự thay đổi LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY đường cung có thể do các chính sách về thuế, tỷ lệ lãi suất ngân hàng quyết định. Khi đó người cung cấp sẽ cung cấp lượng lớn hơn ở các mức giá kết quả là đồ thị đường cung dịch chuyển đến (S1) và một cân bằng mới được thiết lập tại điểm B. Trong một nền kinh tế nói chung nếu không có sự thay đổi nhảy vọt của các yếu tố thì giá cả của hàng hoá tương ứng với sự giao cắt giữa cung và cầu sẽ được hình thành nhanh chóng và tương đối ổn định. Giá sẽ ở trạng thái cân bằng vì sự tác động của cung và cầu là tương đối bằng nhau. Trong thị trường đất đai các yếu tố nội tại từ phía cầu như thu
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo