Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony v... . tìm ra mức điều chỉnh là số tiền

bán liền kề vinhomes the harmony v... . tìm ra mức điều chỉnh là số tiền

bán liền kề vinhomes the harmony v... . tìm ra mức điều chỉnh là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%). - Phân tích định tính (phân tích theo chất lượng) bao gồm phân tích so sánh tương quan, phân tích xếp hạng và phỏng vấn các bên liên quan. Phân tích định tính cho kết quả điều chỉnh là dãy số lớn hơn (


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony v... . tìm ra mức điều chỉnh là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%). - Phân tích định tính (phân tích theo chất lượng) bao gồm phân tích so sánh tương quan, phân tích xếp hạng và phỏng vấn các bên liên quan. Phân tích định tính cho kết quả điều chỉnh là dãy số lớn hơn (có dấu điều chỉnh là âm) hoặc nhỏ hơn (có dấu điều chỉnh là dương). 3.3.I.8. Điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh căn cứ vào chênh lệch các yếu tố so sánh. Phân tích, so sánh rút ra những điểm tương tự và những điểm khác biệt, những ưu điểm và bất lợi của tài sản cần thẩm định giá với tài sản so sánh. Việc phân tích, so sánh thực hiện đối với các yếu tố so sánh định lượng (có thể lượng hóa thành tiền) Liền kề Vinhomes The Harmony trước, các yếu tố so sánh định tính (không thể lượng hóa thành tiền) sau. a) Đối tượng điều chỉnh: là giá bán hoặc giá quy đổi về đơn vị so sánh chuẩn (giá giao dịch thành công hoặc giá chào mua, giá chào bán trên thị trường sau khi đã có sự điều chỉnh hợp lý về mức giá mua bán phổ biến trên thị trường). + Đất đai, trang trại: giá tính theo đơn vị so sánh chuẩn: giá m2, giá mét dài mặt tiền, giá sào. + Căn hộ chung cư, biệt thự: giá căn hộ, giá m2; + Kho hàng: giá m3, giá m2; + Cầu tầu, bến cảng: giá m2, giá ha; + Bệnh viện: giá giường bệnh; + Rạp chiếu phim: giá ghế ngồi; + Máy-thiết bị: giá đơn vị công suất (CV. ), giá đơn vị kỹ thuật chủ yếu; b) Căn cứ điều chỉnh: dựa vào chênh lệch các yếu tố so sánh (khả năng sinh lợi, tình trạng pháp lý, cơ sở hạ tầng, các đặc điểm tự nhiên: vị trí, hình dạng thửa đất, hướng, cảnh quan, môi trường, thiết kế nội thất, ngoại thất, tỷ lệ sử dụng đất, quy định về chiều cao công trình, công suất, năng suất, hệ số tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu....) giữa tài sản so sánh và tài sản cần định giá. c) Nguyên tắc điều chỉnh: - Mỗi một sự điều chỉnh về các yếu tố so sánh phải được chứng minh từ các chứng cứ điều tra thu thập được trên thị trường. - Khi điều chỉnh giá theo chênh lệch của một yếu tố so sánh thì cố định những yếu tố so sánh còn lại (coi như giống nhau). - Lấy tài sản cần định giá làm chuẩn. LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY - Những yếu tố ở tài sản so sánh kém hơn so với tài sản cần định giá thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo đơn vị chuẩn của tài sản so sánh (cộng). - Những yếu tố ở tài sản so sánh vượt trội hơn so với tài sản cần định giá thì điều chỉnh giảm mức giá tính theo đơn vị chuẩn tài sản so sánh (trừ). - Những yếu tố ở tài sản so sánh giống (tương tự) với tài sản cần định giá thì giữ nguyên mức giá của tài sản so sánh (không điều chỉnh). d) Phương thức điều chỉnh: - Điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối: áp dụng đối với chênh lệch các yếu tố so sánh có thể lượng hóa thành

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY tiền như: điều kiện thanh toán, chi phí pháp lý, trang

bị nội thất, sân vườn, bể bơi, gara ô tô... (đối với bất động sản liền kề vinhomes the harmony); điều kiện thanh toán, thiết bị kèm theo, chi phí lắp đặt, huấn luyện sử dụng... (đối với máy, thiết bị). Những yếu nào liên quan đến giao dịch có quan hệ nguyên nhân - kết quả thì nhân với nhau; những yếu tố nào tương tác cùng ảnh hưởng đến giá trị tài sản thì cộng với nhau. - Điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm: áp dụng đối với chênh lệch các yếu tố so sánh không thể lượng hóa thành tiền như: môi trường, cảnh quan, liền kề vinhomes the harmony điều kiện hạ tầng, vị trí (đối với bất động sản liền kề vinhomes the harmony); năm sản xuất, đặc trưng kỹ thuật chủ yếu (đối với máy, thiết bị). Những yếu tố nào liên quan đến giao dịch có quan hệ nguyên nhân - kết quả thì nhân với nhau; những yếu tố liên quan đến tài sản có quan hệ tương tác thì cộng với nhau. - Thẩm định viên về giá phải căn cứ vào điều tra thị trường, tìm ra các bằng chứng về chênh lệch giá của từng yếu tố so sánh để đưa vào tính toán, điều chỉnh cho phù hợp. Yếu tố so sánh Tài
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo