Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt

bán liền kề vinhomes the harmony Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt

bán liền kề vinhomes the harmony Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam (VNĐ) loại có kỳ hạn 12 tháng là mức lãi suất tại ngân hàng thương mại có mức lãi suất cao nhất tại địa phương. Đối với những thửa đất đã được đầu tư, xây dựng các tài sản trên đất (bao gồm công trình, nhà cửa, vật kiến


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam (VNĐ) loại có kỳ hạn 12 tháng là mức lãi suất tại ngân hàng thương mại có mức lãi suất cao nhất tại địa phương. Đối với những thửa đất đã được đầu tư, xây dựng các tài sản trên đất (bao gồm công trình, nhà cửa, vật kiến trúc; hoặc trồng cây lâu năm như cao su, cà phê, chè, tiêu, điều, cây ăn quả, v.v.) để đưa vào kinh doanh, sản xuất thì trước hết áp dụng phương pháp thu nhập để ước tính giá trị của cả thửa đất và tài sản trên đất; sau đó thực hiện khấu trừ phần giá trị tài sản trên đất, phần còn lại là giá trị của thửa đất. Phương pháp tính toán chiết trừ giá trị tài sản trên đất thực hiện theo phương pháp chiết trừ. e- Liền kề Vinhomes The Harmony Ví dụ về phương pháp thu nhập Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại xã A (là xã đồng bằng) của huyện C, tỉnh X thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thửa đất được lựa chọn để định giá có diện tích 4.000 m2 được xếp vị trí đất loại 3, một năm trồng 3 vụ lúa tẻ thường. Cơ quan định giá đất đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tế và thu thập các số liệu trong 3 năm liên tục như sau: ĐV T 2004 2005 2006 Sản lượng lúa thu hoạch cả kg 6.500 6.000 7.200 năm Giá bán bình quân năm đ kg 2.500 2.500 2.500 2006 (năm định giá đất) Tổng thu nhập đồng 16.250.000 15.000.000 18.000.000 Chi phí sản xuất đồng 7.930.000 7.500.000 9.108.000 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm (* % năm 8,0 8,3 8,6 kỳ hạn 12 tháng Ghi chú: (*) Giả sử đây là mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam (VNĐ) loại có kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại có mức lãi suất cao nhất tại địa phương. + Tổng thu nhập của 3 năm là 49.250.000 đồng. 49.250.000 - 24.538.000 3 24.712.000 3 8.237.333(đ) + Tổng chi phí sản xuất 3 năm là 24.538.000 đồng. + Thu nhập thuần túy bình quân một năm là : + Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ tại ngân hàng thương mại quốc doanh loại kỳ hạn 12 tháng bình quân là 8,3% năm. + Giá trị của thửa đất trồng lúa có diện tích 4.000 m2 sẽ là: 8.237.333 Giá đất ước tính = X 100 = 99.244.976 (đồng) 8,3 hoặc « 24.811 đ m2 Làm tròn 25.000 đ m2 LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 3.I.2.3. Phương pháp chiết trừ Phương pháp chiết trừ: là phương pháp xác định giá đất của thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony (bao gồm giá trị của đất và giá trị của tài sản gắn liền với đất). Khi áp dụng phương pháp chiết trừ để định giá đất cho mỗi loại đất phải tiến hành các bước sau đây: a- Bước 1: Thu thập thông tin trên thị trường để lựa chọn ít nhất 3 bất động sản liền kề vinhomes the harmony (bao gồm đất và tài sản trên đất) đã chuyển nhượng thành công, mà thửa đất

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony đó

có những đặc điểm tương tự với thửa đất cần định giá (vị trí, hiện trạng, điều kiện kết cấu hạ tầng, đặc điểm pháp lý, mục đích sử dụng, giá cả...). Thời gian của những thông tin cần thu thập trên thị trường áp dụng như hướng dẫn tại Bước 1 của Phương pháp so sánh trực tiếp. b- Bước 2: Khảo sát thực địa và mô tả đầy đủ, chính xác về các tài sản trên đất (bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc, cây lâu năm) của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony nói trên. c- Bước 3: Xác định giá trị hiện liền kề vinhomes the harmony tại của các tài sản đã đầu tư xây dựng trên đất. Giá trị hiện tại của các Giá trị xây dựng mới Phần giá trị tài sản trên đất tại th
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo