Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony Hao mòn của công trình xây dựng bao gồm

bán liền kề vinhomes the harmony Hao mòn của công trình xây dựng bao gồm

bán liền kề vinhomes the harmony Hao mòn của công trình xây dựng bao gồm hao mòn tự nhiên, hao mòn do lỗi thời chức năng, hao mòn do tác động từ yếu tố bên ngoài tài sản (hao mòn kinh tế). ®. Hao mòn tự nhiên là hao mòn do thời gian sử dụng, do tác động của thời tiết, việc bảo quản công trình trong


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony Hao mòn của công trình xây dựng bao gồm hao mòn tự nhiên, hao mòn do lỗi thời chức năng, hao mòn do tác động từ yếu tố bên ngoài tài sản (hao mòn kinh tế). ®. Hao mòn tự nhiên là hao mòn do thời gian sử dụng, do tác động của thời tiết, việc bảo quản công trình trong quá trình sử dụng. Việc ước tính hao mòn tự nhiên có thể theo 3 cách: * Cách 1: Xác định tỷ lệ hao mòn theo phương pháp chiết trừ. Lựa chọn các bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh có đặc điểm cải tạo tương tự với bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần định giá trên thị trường (đã giao dịch thành công) và và áp dụng quá trình chiết trừ để tìm ra tổng mức hao mòn, theo các bước LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY sau: Bước 1: Chọn các bất động sản liền kề vinhomes the harmony trên thị trường đã được cải tạo có đặc điểm tương đồng về mức độ hao mòn với bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần định giá đã được giao dịch thành công hoặc ước tính giá các bất động sản liền kề vinhomes the harmony tương đồng (bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh). Bước 2: Chiết trừ giá đất ra khỏi giá bán của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh để tìm ra giá trị của công trình trên đất. Bước 3: Ước tính chi phí (thay thế hoặc tái tạo) của công trình tương tự, mới 100%. Bước 4: Giá trị hao mòn lũy kế của công trình tại thời điểm định giá (bước 3 trừ (-) bước 2). Bước 5: Xác định tỷ lệ hao mòn lũy kế (bước 4: bước 3). Bước 6: Xác định tuổi đời hiệu quả (năm) của công trình so sánh. Bước 7: Xác định tỷ lệ giá trị hao mòn hàng năm của công trình (bước 5: bước 6). Bước 8: Xác định tỷ lệ hao mòn của công trình cần định căn cứ vào các công trình so sánh. * Cách 2: căn cứ vào tuổi đời hiệu quả và tuổi đời kinh tế của công trình để tính sự hao mòn từ đó tính giảm giá của công trình. Tuổi đời hiệu quả Công thức: % khấu hao = x 100 Tuổi đời kinh tế * Cách 3: căn cứ vào sự hư hỏng, hao mòn của các kết cấu chủ yếu để tính hao mòn của công trình. Công thức tính như sau: ẳ HuxTt1 H = — t T i=1 Trong đó: H Liền kề Vinhomes The Harmony : Hao mòn của công trình xây dựng tính theo tỷ lệ %; Hki : Hao mòn của kết cấu chính thứ i tính theo tỷ lệ %; Tki : Tỷ trọng của kết cấu chính i trong tổng giá trị công trình; n : Số kết cấu chính trong công trình . Ví du: 1. Ví du về xác định tuổi đời Cần xác định tuổi đời kinh tế, tuổi đời kinh tế còn lại, tuổi đời thực tế và tuổi đời hiệu quả một ngôi nhà có các thông số sau: - Hoàn thành xây dựng vào năm 1990 - Theo tiêu chuẩn kỹ thuật thì ngôi nhà sẽ tồn tại trong 70 năm (đến năm 2060 bị phá bỏ). Trong đó, giá trị ngôi nhà đóng góp

Liền kề Vinhomes The Harmony vào giá trị chung của bất động sản liền kề vinhomes

the harmony sẽ giảm dần, ước tính đến năm 2058 giá trị ngôi nhà đóng góp giá trị BĐS bằng 0 đ và từ sau năm 2058 ngôi nhà đóng góp giá trị âm (chi phí sửa chữa nhà lớn hơn giá trị mang lại cho BĐS). - Năm 2000 ngôi nhà được nâng cấp sửa chữa. Do được nâng cấp nên tuổi thọ kinh tế của ngôi nhà được kéo dài thêm 8 năm nữa. - Năm 2008 tiến hành tham định giá. Lời giải: Từ các thông tin trên có thể xác định các thông số tuổi đời của ngôi nhà như sau: Tuổi đời kinh tế: liền kề vinhomes the harmony là số năm ngôi nhà đóng góp làm tăng giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony (nhà + đất) là 68 năm (2058-1990) Tuổi đời kinh tế còn lại: là số năm theo đó sự tồn tại của công trình kiến trúc trên đất có thể đóng góp vào giá trị của toàn bộ bất động sản liền kề vinhomes the harmony là 58 năm [(2058- 2008)+ 8] Tuổi đời hiệu quả: là số năm của một công trình dựa trên tình trạng duy tu, bảo dưỡng công trình là 10 năm. Tuổi đời thực tế: là số năm đã trôi qua kể từ hoàn thành xây dựng công trình (mới 100%) đến thời điểm thẩm định giá là 18 năm (2008-1990). 2. Ví dụ về phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn đối với công trình xây dựng Ví dụ 1: Xác định tỷ lệ hao mòn theo phương pháp chiết trừ (sử dụng kỹ thu
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo