Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony e- Ví dụ về phương pháp so sánh trực

bán liền kề vinhomes the harmony e- Ví dụ về phương pháp so sánh trực

bán liền kề vinhomes the harmony e- Ví dụ về phương pháp so sánh trực tiếp Áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất (để đơn giản và dễ hiểu, ví dụ này chỉ giới thiệu phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất của thửa đất, khu đất cần định giá với một thửa đất, khu đất so sán


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony e- Ví dụ về phương pháp so sánh trực tiếp Áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất (để đơn giản và dễ hiểu, ví dụ này chỉ giới thiệu phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất của thửa đất, khu đất cần định giá với một thửa đất, khu đất so sánh). Giả định trong quá trình định giá khu đất ở có diện tích 20.000 mét vuông thuộc một đô thị loại V (kí hiệu là khu đất B), cơ quan định giá đã thu thập được thông tin về một khu đất liền kề có diện tích 25.000 mét vuông có thể so sánh được với khu đất cần định giá đã được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công để đầu tư xây dựng nhà ở (kí hiệu là khu đất A) diễn LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY ra trong khoảng thời gian gần nhất với thời điểm xác định giá khu đất B. Tổng số tiền thu được từ đấu giá khu đất A là 125 tỷ đồng, tính ra đơn giá một mét vuông là 5,0 triệu đồng (5 triệu đ m2). Với tất cả thông tin thu thập được cơ quan định giá tiến hành so sánh giữa khu đất A và khu đất B như sau: Các tiêu chí so sánh Những điểm giống nhau Những điểm khác nhau Khu đất A Khu đất B Khu đất A Khu đất B 1. Căn cứ pháp lý Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2. Mục đích sử dụng Đất ở tại đô thị loại V Đất ở tại đô thị loại V 3. Vị trí đất Vị trí 1: Đất có một mặt tiền liền cạnh với đường phố Vị trí 1: Đất có một mặt tiền liền cạnh với đường phố 4. Loại đường phố Loại 2 Loại 2 5. Chiều rộng mặt tiền (m) 100 70 6. Chiều sâu của khu đất (m) 250 285,7 7. Kết cấu hạ tầng - Đường giao thông - Thuận lợi (có 2 mặt tiếp giáp với đường hẻm lớn) - Kém thuận lợi hơn (có một mặt tiếp giáp với đường hẻm lớn) 8. Môi trường - Độ ồn ào - Độ bụi - Ồn ào - Ồn ào - Bụi - Ít bụi hơn 9. Tài sản trên đất Không Không 10. Tính chất Tự nguyện Tự nguyện của cuộc mua bán Từ việc so sánh, cơ quan định giá đã rút ra được kết quả 2 khu đất trên có 7 tiêu chí giống nhau và 4 tiêu chí khác nhau. Để xác định liền kề vinhomes the harmony sự khác biệt giữa các yếu tố so sánh giữa các khu đất để điều chỉnh mức giá, cơ quan định giá áp dụng phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp thống kê các chứng cứ thị trường để tính ra hệ số khác biệt giữa các tiêu chí. Chiều rộng mặt tiền của khu Rộng hơn: 10 điểm Thuộc khu đất A Thuộc khu đất B Thuộc khu đất A Thuộc khu đất B Thuộc khu đất A Thuộc khu đất B Thuộc khu đất A Thuộc khu đất B Hẹp hơn: 8 điểm Ngắn hơn: 10 điểm Sâu hơn: 9 điểm Thuận lợi: 10 điểm Kém thuận lợi: 8,5 điểm Bụi: 8 điểm Ít bụi hơn: 9 điểm đất - Chiều sâu của khu đất -

liền kề vinhomes the harmony Giao thông - Độ bụi Có thể sử dụng cách chấm

điểm theo thang điểm có điểm cao nhất là điểm 10 áp dụng cho từng tiêu chí có điều kiện tốt nhất, (ví dụ, khi xét về vị trí, nếu đất có vị trí tốt nhất xếp điểm 10; hoặc khi xét về loại đường phố, nếu đất ở đường phố có khả năng sinh lợi cao nhất, kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất xếp điểm 10). Các điểm dưới 10 áp dụng cho cho các tiêu chí cùng loại có điều kiện kém hơn. Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương xây dựng thang điểm để định giá cụ thể: Mỗi điểm kém giảm đi 5% Liền kề Vinhomes The Harmony giá, ngược lại, mỗi điểm tăng cộng thêm 5% giá của khu đất so sánh (A). Số điểm kém giảm giá và tăng giá bao nhiêu phần trăm là hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả khảo sát thị trường. Với qui ước như vậy thì: Trên cơ sở mức giá đấu giá thành công của khu đất A là 125 tỷ đồng so sánh để định giá cho khu đất B, mức giá của khu đất B sẽ bị giảm: - Chiều rộng mặt tiền: B kém A: 2 điểm, giảm 10% = 12,5 tỷ đồng - Chiều sâu của khu đất: B kém A: 1 điểm, giảm 5% = 6,25 tỷ đồng - Giao thông:B kém A: 1,5 điểm, giảm 7,5% = 9,375 tỷ đồng Tổng số giảm giá do khác biệt B kém A: 28,125 tỷ đồng B sẽ được cộng thêm: - Độ bụi:B hơn A: 1 điểm,tăng 5% = 6,25 tỷ đồng Tổng số tăng giá do khác biệt B hơn A: 6,25 tỷ đồng Giá khu đất A được điều chỉnh lại (kí hiệu l
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo