Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony Các trường hợp phải điều chỉnh thường gặp là:

bán liền kề vinhomes the harmony Các trường hợp phải điều chỉnh thường gặp là:

bán liền kề vinhomes the harmony Các trường hợp phải điều chỉnh thường gặp là: - Bán trả làm nhiều lần + Trường hợp trả một số tiền cố định theo định kỳ Ví du: một bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh được bán với điều kiện thanh toán lần đầu là 1.000 triệu đồng. Bên mua trả góp hàng nă


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony Các trường hợp phải điều chỉnh thường gặp là: - Bán trả làm nhiều lần + Trường hợp trả một số tiền cố định theo định kỳ Ví du: một bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh được bán với điều kiện thanh toán lần đầu là 1.000 triệu đồng. Bên mua trả góp hàng năm số tiền là 65.736.850 đồng trong thời hạn 15 năm, trả vào cuối năm, giả sử lãi suất ngân hàng là 10% năm. Hệ số trả nợ vay hàng năm: Giá trị hiện tại của khoản trả góp là: M = 65.736.850đ x 7,606 = 500.000.000,0 đ Do đó giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh này phải điều chỉnh chênh lệch về yếu tố thanh toán tăng 500.000.000đ. Giá trị thực sự của BĐS này là: 500.0. 000 đ + 1.000.000.000 đ = 1.500.000.000.đ - LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Hỗ trợ lãi suất vay thế chấp Ví dụ: Một bất động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh được bán với giá 800.000.000 đồng, trong đó bên bán hỗ trợ cho người mua (dưới hình thức cho vay) một khoản tiền là 640.0. 000 đồng với mức lãi suất 8% trong khi lãi suất trên thị trường là 10%, thời hạn của hợp đồng vay là 15 năm. Số tiền phải trả hàng năm theo lãi suất 8%: 640.0. 000đ x 0,1168295 = 74.770.880 đ Cũng số tiền phải trả hàng năm này nếu quy lại thành số tiền cho vay theo lãi suất 10%, thời hạn 15 năm sẽ là: 74.770.880 đ x 7,606 = 568.713.590 đ Vậy giá trị thực của thương vụ bán này là: (800.000.000 đ - 640.000.000 đ ) + 568.713.590 đ = 728,713.590 đ ®. Điều chỉnh giá theo thời hạn giao đất: Ví du: Một lô đất được chọn làm tài sản so sánh có thời hạn giao đất là 50 năm. Tại thời điểm thẩm định giá, mức giá giao dịch phổ biến là 20 tr đ m2. Tìm mức giá đưa vào so sánh. Theo quy định tại Nghị định 198 2004 NĐ-CP ngày 3 12 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư hướng dẫn số 117 2004 TT-BTC ngày 7 12 2004 của Bộ Tài chính thì dự án có thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm, theo công thức sau: Tiền sử dụng đất của thời Tiền sử dụng đất của Tiền sử dụng đất của hạn giao đất (n năm) = thời hạn 70 năm - Liền kề Vinhomes The Harmony [ thời hạn 70 năm x (70 - n) x 1,2% ] Do đó trước khi đưa vào so sánh cần điều chỉnh giá thửa đất so sánh theo tiền sử dụng đất tương ứng với thời hạn 50 năm. Áp dụng công thức trên, tiền sử dụng đất của thời hạn 50 năm như sau: Tiền sử dụng đất của thời hạn giao đất 50 năm = 20.000.000,0đ - [20.000.000,0đ x (70 - 50) x 1,2% ] = 15.200.000,0đ Tiền sử dụng đất của thời hạn giao đất 50 năm bằng 15.200.000đ m2 là mức giá đưa vào so sánh. ®. Tính chất của các giao dịch: phải là giao dịch giữa bên mua, bên bán độc lập (không ràng buộc), tự nguyện, có khả năng tiếp cận thông

Liền kề Vinhomes The Harmony tin về tài sản như nhau và không bị sức ép

từ bên ngoài. Nếu tính chất giao dịch của tài sản dự kiến đưa vào so sánh không đáp ứng yêu cầu trên thì cần phải loại bỏ khỏi diện so sánh, tìm một tài sản khác đáp ứng yêu cầu trên. ®. Chi phí phải bỏ ra ngay sau khi mua. Nếu có chi phí này phát sinh thì phải cộng vào mức giá giao dịch thành công. ©. Giá trị tài sản không phải bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Trong trường hợp phát sinh việc bán kèm các tài sản không phải bất động sản liền kề vinhomes the harmony thì phải xem xét liền kề vinhomes the harmony loại trừ hoặc cộng giá trị các tài sản này vào giá bán tùy thuộc vào trường hợp này thuộc tài sản so sánh hay tài sản định giá. ©. Tình hình thị trường lúc giao dịch. Tình hình thị trường lúc giao dịch của tài sản cần định giá và các tài sản so sánh phải tương tự nhau. Nếu có biến động giá phải thực hiện việc điều chỉnh. Tỷ lệ điều chỉnh biến động giá phải căn cứ vào điều tra trên thị trường. Ví dụ: Giao dịch 1 - Mua vào tháng 3 2007 với giá 1,5 tỷ đồng; bán lại vào 7 2008 1,62 tỷ đồng: tăng 10,8 %, khoảng 0,68% tháng. Giao dịch 2 - Mua vào tháng 4 2007 với giá 1,535 tỷ đồng; bán lại vào tháng 2 2008 giá 1,642 tỷ đồng: tăng
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo