Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony 2. Năm thứ hai hoàn thành giá trị còn

bán liền kề vinhomes the harmony 2. Năm thứ hai hoàn thành giá trị còn

bán liền kề vinhomes the harmony 2. Năm thứ hai hoàn thành giá trị còn lại của dự án - Khách hàng nộp số tiền còn lại sau khi chìa khoá trao tay. - Các khoản chi thực hiện vào đầu năm, các khoản thu từ khách hàng được thực hiện vào cuối năm. - Tổng diện tích các căn hộ chung cư chiếm 80% tổng diện t


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony 2. Năm thứ hai hoàn thành giá trị còn lại của dự án - Khách hàng nộp số tiền còn lại sau khi chìa khoá trao tay. - Các khoản chi thực hiện vào đầu năm, các khoản thu từ khách hàng được thực hiện vào cuối năm. - Tổng diện tích các căn hộ chung cư chiếm 80% tổng diện tích sàn xây dựng (6000 m2 x 80%= 4.800 m2) - Toàn bộ chi phí năm thứ nhất nhà đầu tư phải đi vay ngân hàng với lãi suất là 10% năm(Do năm thứ hai dùng khoản tiền thu của khách hàng nhà đầu tư không phải vay ngân hàng). - Lợi nhuận của nhà đầu tư dự kiến bằng 15% tổng doanh thu dự án. - Giá bán căn hộ chung cư chưa bao gồm thuế GTGT. Xác định giá trị của khu đất ở thời điểm Liền kề Vinhomes The Harmony hiện tại (khi ký hợp đồng- Cuối năm thứ nhất)? Lời giải: 1. Ước tính tông doanh thu: - Năm thứ nhất: [(4.800 m2 x 5 tầng x 13trđ m2) + (4.800 m2 x 5 tầng x 12trđ m2) + (4.800 m2 x 2 tầng x 11trđ m2 )] x 40% = 282.240 triệu đồng. - Năm thứ hai: [(4.800 m2 x 5 tầng x 13trđ m2) + (4.800 m2 x 5 tầng x 12trđ m2) + (4.800 m2 x 2 tầng x 11trđ m2 )] x 60% = 423.360 triệu đồng - Phế liệu thu hồi: = 30 triệu đồng Giá trị của khoản thu quy đổi về hiện tại: 282.240+30+423.360 (1+0,1) = 667.142,0 triệu đồng 2. Ước tính tông chi phí: a) Năm thứ nhất: - Chi đầu tư hạ tầng: 10.0 m2 x 700.000đ m2 = 7.000 triệu đồng - Chi thiết kế, quy hoạch: = 2.400 triệu đồng - Chi xây dựng chung cư: 6.000m2 x 5.000.000 đ m2 x 12 tầng x 60% = 216.000 triệu đồng - Chi xây dựng bể nước, trạm bơm nước: 1.500 x 60% = 900 triệu đồng - Chi phí bồi thường nhà xưởng: 2. m2 x 1.000.000 đ m2 x 30% = 600 triệu đồng - Chi phá dỡ nhà xưởng cũ: = 100 triệu đồng - Chi bán nhà, quảng cáo tiếp thị: = 4.500 triệu đồng Tổng chi phí trực tiếp năm thứ nhất: 213.500 triệu đồng - Lãi vay ngân hàng: 213.500 trđ x 10% = 21.350 triệu đồng - Chi phí quản lý: 23.350 trđ x 5% = 10.675 triệu đồng Tổng chi phí năm thứ nhất: 245.525 triệu đồng b) Năm thứ hai: - Chi xây dựng chung cư: 6.000m2 x 5.000.000 đ m2 x 12 tầng x 40% = 144.000 triệu đồng. liền kề vinhomes the harmony - Chi xây dựng bể nước, trạm bơm nước: 1.500 x 40% = 600 triệu đồng Tổng chi phí trực tiếp năm thứ hai: 144.600 triệu đồng - Chi phí quản lý: 144.600 trđ x 5% = 7.230 triệu đồng. Tổng chi phí năm thứ hai: 151.830 triệu đồng + Giá trị của khoản chi quy đổi về hiện tại: 245.240+151.830 (1+0,1) = 383.027,0 triệu đồng + Tổng giá trị hiện tại của khoản chi và lợi nhuận nhà đầu tư: 383.027 tr đ + 10% x 383.027 tr đ = 421.347 triệu đồng 3. Xác định giá trị khu đất: 667.142,0 tr đ - 421.347 trđ = 245.795 triệu đồng Giá trị khu đất là 245.795 triệu đồng, tương đương 24,57 triệu đ m2. 3.3.5. Phương pháp lợi nhuận

liền kề vinhomes the harmony 3.3.5.1. Khái niệm Phương pháp lợi nhuận là phương pháp tham

định giá dựa trên khả năng sinh lợi của việc sử dụng tài sản để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Là phương pháp xác định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony bằng cách vốn hóa khoản lợi nhuận ròng thu được trong quá trình kinh doanh. 3.3.4.2. Cơ sở khoa học và phạm vi áp dụng của phương pháp a. Cơ sở khoa học của phương pháp - Dựa vào giả định giá trị của BĐS có mối liên quan với lợi nhuận thu được từ việc sử dụng BĐS đó. - Thu nhập mà BĐS tạo ra LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY cho người thuê BĐS có thể bù đắp được mọi chi phí kinh doanh và có khoản lợi nhuận để trả tiền thuê. - Phương pháp này ước tính giá trị tiền thuê của BĐS. Sau đó áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá trị vốn của BĐS. b. Phạm vi áp dụng của phương pháp Áp dụng để định giá các bất động sản liền kề vinhomes the harmony tạo ra thu nhập nhưng không có số liệu về tiền thuê và giá bán của bất động sản liền kề vinhomes the harmony tương tự. Phương pháp lợi nhuận chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản mà việc so sánh với những tài sản tương tự gặp khó khăn do giá trị của tài sản chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời của tài sản. Loại hình tài sản chủ yếu áp dụng phương pháp này ví dụ như: rạp chiếu phim, nhà hát, khách sạn, nhà hàng, trạm xăng, sân gôn, trung tâm giải trí, sàn nhảy, khu thể thao, công viên..
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo