Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony + Thị trường đầu tư (tạo lập BĐS): thúc

bán liền kề vinhomes the harmony + Thị trường đầu tư (tạo lập BĐS): thúc

bán liền kề vinhomes the harmony + Thị trường đầu tư (tạo lập BĐS): thúc đẩy đầu tư và tăng cường cạnh tranh lành mạnh; hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng + Thị trường thứ cấp (chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp...): hoàn thiện các thể chế cho hoạt động môi giới; định giá, sàn giao dị


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony + Thị trường đầu tư (tạo lập BĐS): thúc đẩy đầu tư và tăng cường cạnh tranh lành mạnh; hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng + Thị trường thứ cấp (chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp...): hoàn thiện các thể chế cho hoạt động môi giới; định giá, sàn giao dịch BĐS; thành lập hệ thống thông tin trong TT BĐS nhằm tạo ra một thị trường BĐS minh bạch. - Nhóm giải pháp can thiệp và bình ổn thị trường BĐS: Hoàn thiện giấy tờ xác lập quyền sở hữu (GCN); tiếp tục thực hiện cải các thủ tục hành chính. - Giải pháp can thiệp và bình ổn thị trường BĐS theo quy luật cung cầu + Can thiệp vào phía cung BĐS (quy hoạch; khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở,...) + Huy động các tổ chức có điều kiện tham LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY gia và thị trường BĐS + Đẩy mạnh tổ chức phát triển quỹ đất để tạo quỹ đất cho thị trường BĐS. + Đa dạng hóa hình thức bồi thường (Có thể tự thỏa thuận; Tạo việc làm, hoặc đền bù kết hợp với hỗ trợ trong việc học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; Cấp đất DV trở lại cho người dân; góp vốn với DN; tái định cư tại chỗ) + Hoàn thiện dịch vụ nhà chung cư; + Quản lý chất lượng nhà chung cư + Đóng bảo hiểm công trình + Giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp - Các giải pháp khác: + Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện công tác cấp GCN + Xây dựng Bộ Luật về đất đai + Khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” nhất là vấn đề chưa lấp đầy trong KCN. + Chồng chéo giữa quy hoạch SDĐ và QH xây dựng + Xây dựng hạ tầng (điện, nước, viễn thông...) manh mún + Có tầm tầm nhìn chiến lược trong phát triển đô thị và nông thôn 1.2. Một số khái niện về định giá đất và bất động sản liền kề vinhomes the harmony 1.2.1. Khái niệm định giá Định giá là loại hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế kỹ thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Định giá tài sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. Định giá được một số tác giả định nghĩa như sau: - Định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình Liền kề Vinhomes The Harmony thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định ( GS. W. Sealrooke - viện đại học Portsmouth - Vương quốc Anh) - Định giá là một khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể, tại một thời điểm xác định,có cân nhắc đến tất cả các đặc điểm của tài sản cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trường, bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.( GS. Lim Lan Yuan - khoa xây dựng và bất động sản liền kề vinhomes the harmony - đại học quốc gia Singapore) 1.2.2. Định giá đất Theo quy định của Luật đất đai 2003 tại Điều 5, thì đất đai

Liền kề Vinhomes The Harmony thuộc sử hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ

sở hữu (thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai). Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hinh thức: giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định. Không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có quyền sử hữu đất đai. Tại Khoản 23, Điều 4, Luật đất đai 2003 quy định: “Giá quyền sử dụng đất (gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử liền kề vinhomes the harmony dụng đất”. Như vậy, giá đất ở đây không phải là giá trị quyền sở hữu đất mà chỉ là giá trị quyền sử dụng đất và tại Điểm 24, Điều 4, Luật đất đai 2003 đã quy định: “Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định”. 1.2.3. Định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony Định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony là sự ước tính giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony tại một thời điểm xác định, có cân nhắc đến các đ
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo